Buskelundhøjen  og området der omkring.

Silkeborg Kommune
20 07 17   

Hvad er Buskelundhøjen?

Hvor ligger Buskelundhøjen?

Luftfoto  
over Buskelundhøjen.

Forskelligt om området ved Buskelundhøjen.

Kalender.
Hvad der er sket?

Billeder. 
Forskellige.

Adresser og links til institutioner
og foreninger.


Hvad er Buskelundhøjen?

Buskelundhøjen er en vej - et boligområde vest-nordvest i Silkeborg - nordligst i Hvinningdal.
Lokalplan forside.
Silkeborg Byråd  vedtog kommunes lokalplan nr. 132.15
for områderne ved Buskelundhøjen og Buskelundvænget
den 25. juni 2003.

Lokalplanen med billeder og kortudsnit over det område som lokalplanen drejer sig om kan downloades fra Silkeborg Kommunes hjemmesider. 

Formål med området er:

  • at give mulighed for at opføre åben lav og tæt lav, boligbebyggelser.
  • at give mulighed for at opføre en ny varmecentral
  • at give mulighed for at opføre en ny børneinstitution
  • at give muligheder for spejderaktiviteter
  • at fastlægge en overordnet vej- og stistruktur
  • at sikre at områdets landskabelige kvaliteter bevares i forbindelse med etableringen af et nyt boligområde.
  • at sikre, at områdets udbygning kommer til at fremstå med et harmonisk helhedspræg
  • at sikre, at der etableres fælles grønne friarealer
  • at sikre at området indgår i en god sammenhæng med de omgivende bolig- og naturområder
  • at overføre lokalplanområdet til byzone.

Midt i 2004 er området byggemodnet og de første huse påbegyndes.
Det er svært at se, men nederst i billedet - til højre for Lundegaard - ses at soklerne til nr. 156 - 158 - 160 samt til nr. 204 er lagt.
Buskelundhøjen. Byggemodning medio 2004.
Sattelitbilledet er et udsnit fra Århus Amts Arealinformation.  
Der er mange spændende informationer, men det kræver en ret god forbindelse til Nettet.
Buskelundhøjen set fra nord den 23. oktober 2005.

Billedet er fra den 23. oktober 2005 og viser et udsnit af Buskelundhøjen set fra nord mod syd.
Der er bygget rigtig meget siden da.

Antennemasten og den store vandtank midt i billedet ligger ved siden af en gravhøj på toppen af bakken nord for Hvinningdal.