Buskelundhøjen  og området der omkring.

Silkeborg Kommune

20 07 17 

Hvad er Buskelundhøjen?

Hvor ligger Buskelundhøjen?

Luftfoto  
over Buskelundhøjen.

Forskelligt om området ved Buskelundhøjen.


Kalender.
Hvad der er sket?


Billeder. 
Forskellige.


Adresser og links til institutioner
og foreninger.

Adresser og links til institutioner og foreninger i området m.m.

Grundejerforening.
Andelsboligforeningen.
Hvinningdal Lokalråd.
Skoler. Børnehaver. Vuggestuer. Kirker. Historie. Sport.

GRUNDEJERFORENINGEN
'BUSKELUND'

E-mail: formand@buskelund.dk
Hjemmeside:  buskelund.dk

Andelsboligforeningen
'Buskelundhøjen'

Hjemmeside
Hvinningdal Lokalråd. E-mail: tej@ballesogn.dk

Skoler:

     Buskelundskolen
       Buskelundtoften 5
       8600 Silkeborg
       Telefon: 8970 2150

  buskelundskolen.aula.dk/

E-mail:
  buskelund.skole@silkeborg.dk
      Hvinningdalskolen
       Eidervej 50
       8600 Silkeborg 
       Telefon: 8970 2550        

  hvinningdalskolen.aula.dk

E-mail:
  hvinningdal.skole@silkeborg.dk  

Børnehaver - Vuggestuer:

     Højen
       Buskelundhøjen 93
       Telefon:   8970 3090
  buskelund.silkeborg.dk/Hojen
     Buskelundskolens Børnehave
      Buskelundtoften 5 & 6             
      8970 2150
      huset:   8970 2163
      gården: 8970 2164

    Regnbuen       
       Buskelundhøjen 233 
       8600 Silkeborg    
       Telefon: 3057 7013
   
     Hvinningdal
       Børnehuset Bakkebo  
       Buskelundvej 2 C 
       Telefon: 2023 1270

Om kirkerne i sognet:

     Balle Sogn.
     Balle og Hvinningdal kirker.

www.ballesogn.dk
 
     Kirkesogne.
     Stiftet m.m.
          - Balle. 
          - Alderslyst.


www.sogn.dk/balle www.sogn.dk/alderslyst

Historie vedr. området:

     Balle Sogns Lokalhistoriske
                                          Forening.
     Silkeborg Lokalhistoriske arkiv.
     Silkeborg Bibliotek er i det hele
         taget et fantastisk sted at
         finde oplysninger.
balle-lokalhistorie.dk

 Silkeborg Arkiv
 Silkeborg Bibliotek

Sport:

     Øster Bording
     – Balle Gymnastikforening.
       Mange forskellige sportsgrene.

www.øbg.dk
     Silkeborg Skatehal
       Buskelundhøjen 231
       8600 Silkeborg
Silkeborg Skatehal
     HA85
       Hvinningdal aktivitetsforening
       af 1985.
       Forskellige sportsgrene.
       Adresse på Hvinningdalskolen.
www.ha85.dk 
Document made with KompoZer by Erik Thisted.  Firefox © Erik Thisted Top                                                  WEB  
Valid XHTML 1.0 Transitional