Buskelundhøjen  og området der omkring.

Silkeborg Kommune

20 07 16      

Hvad er Buskelundhøjen?

Hvor ligger Buskelundhøjen?

Luftfoto  
over Buskelundhøjen.

Forskelligt om området ved Buskelundhøjen.

Kalender.
Hvad der er sket.

Billeder. 
Forskellige.

Adresser og links til institutioner
og foreninger.

Kalender2011.Arbejdernes byggeforening. Silkeborg.Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg opfører i 2011 en ny afdeling på Buskelundhøjen 33-55.

Forventet indflytningsdato bliver den
1. november 2011.

Der opføres 12 almene familieboliger -
6 stk. 3 værelses boliger på 90,6 m2 og 6 stk. 4 værelses boliger på 106,1 m2.
Boligerne er alle i ét plan med terrasse og have.

www.BoligSilkeborg.dk er der mulighed for at se mere information.
Du kan ligeledes skrive dig på ventelisten.


30. marts 2011.
30. marts er byggepladsen etableret.
22. april.
22. april.
1. maj 2011.
1. maj.
11. maj.
11. maj.
26. maj 2011.
26. maj.
26. juni 2011.
26. juni.
29. juni 2011.29. juni.

Flere elementer
løftes på plads
29. juni 2011.


4. juli 2011.
4. juli.Højgaard 1952.I juni 2011 blev endnu en af de gamle gårde som har lagt jord til området - Højgaard, Buskelundhøjen 231 - brudt ned.
Billedet er fra 1952. Det stråtækte stuehus blev i 1959 erstattet af et nyt til højre for gårdspladsen.
Stuehuset til Højgaard brydes ned 11 06 26. En ny svinestald blev i 1965 bygget ved træerne nederst til venstre.
Bygningen øverst i billedet blev fjernet.
Bygningen ud mod vejen blev fjernet i 2006.
Stuehuset til Højgaard brydes ned 11 06 26.På øverste foto ses de sidste rester af stuehuset fra 1959.
Til bage er det store træ midt på gårdspladsen og svinestalden som gennem  flere år er blevet brugt som skaterhal.
Læs evt. mere om Højgaard.


Ældre billede af Lundegard inden ridehallen blev bygget.En af egnenes gamle gårde Lundegaard, Buskelundhøjen 134 - er blevet brudt ned og stort set fjernet i marts - april 2011.
Vejen Buskelundhøjen ligger på en del af Lundegaards tidligere jorde.

Lundegaard brydes ned. billede 29. marts 2011.


Resterne af Lundegaard den 6. april 2011.


Kun huset nederst til højre på det
gamle billede står tilbage. Det har
de seneste år været benyttet som garage.                                                             Læs evt. mere om Lundegaard.


2008.


Veje asfalteres.

Midt i oktober bliver de øvrige stier og vejene asfalteret.


Grønne områder langs stier bliver fræset og tilsået med græs.


Stier asfalteres.
Stiforbindelse asfalteret den 1. oktober 2008.
Den første oktober
bliver to stiforbindelser asfalteret.

 
Legeplads øst.den 28. juli 2008.
    I eftersommeren bliver der arbejdet meget på at få de grønne områder langs stier og vejøer m.m. fræset, planeret og tilsået med græs.  
    Området ved den østlige legeplads bliver også tilsået.

To af sidevejene bliver i juni - juli forbundet til stisystemet med forbindelsesstier
i stedet for de oprindelige ubrugelige stejle trapper.
Sti erstatter stejl trappe.

     I løbet af året er der gjort en del ud af den vestlige legeplads.
     Området er drænet og delvis planeret, og der er sået græs.
Den vestlige legeplads er blevet gjort færdig.

Årets længste dag 2008 - lørdag den 21. juni - har vi ikke det mest spændende sommervejr.
Til gengæld får vi en fantastisk aftenhimmel.
Aftenhimmel set fra Buskelundhøjen lørdag den 21. juni 2008.

Søndag den 18. maj kunne man på lang afstand se, at der var et eller andet forandret på Buskelundhøjen.
Vue over mod Buskelundhøjen 08 05 18.
Bamse-hoppeborg.Ved nærmere eftersyn viste det sig, at der var besøg af en kæmpebamse i form af en stor oppustelig hoppeborg. 
Mon ikke der var børnefødselsdag?

Daginstitutionens legeplads etableres.
Den milde vinter har betydet, at arbejdet med at etablere legeplads ved daginstitutionen skrider godt frem allerede i februar måned 2008.

Vejøerne tilplantes.Vejøerne beplantes også med træer og buske, og fortove etableres.

Fortov etableres.


Torsdag den 17. januar 2008 fik vi oplyst, at Grundejerforeningens hjemmeside nu er tilgængelig på adressen:   buskelund.dk    


Den 14. januar 2008 blev der plantet træer langs stamvejen op til Regnbuen.
Der er også gjort forberedelser til træer andre steder.


2007.


Legeplads - Vest.I løbet af efteråret 2007 blev der etableret to legepladser i området.

Den ene ved stien til Buskelundvænget.
--->>

Legeplads - Øst.


<<---
En større legeplads blev etableret ved stien til Mommarkvej.

Den 1. oktober 2007 blev vuggestuen og børnehaven 'Buskelundhøjen' indviet.


Uddrag fra en artikel i Midtjyllands Avis:
 - I Buskelund-området er der på Buskelundhøjen etableret en ny, integreret institution, der 1. oktober tog 50 børn ind. Institutionen er fuldt udbygget til marts med plads til 124 børn i 0-6 års alderen.  
 - Vi har haft åbent hus for interesserede ansøgere i to omgange, og interessen var stor begge gange. Første gang kom der omkring 30 interesserede, siger leder Susanne Buch Jepsen fra den nye integrerede institution Buskelundhøjen. - Der kom både nyuddannede og mere garvede pædagoger, så der var en god blanding af dygtige ansøgere, som vi kunne indkalde til samtale, siger hun.
"Buskelundhøjen". Vuggestue og børnehave.
Billedet er taget den 8. oktober 2007. Otte dage efter indvielsen.

Efter sommerferien 2007 blev der ansat personale i daginstitutionen.
Fra 1. september begyndte 10 vuggestuebørn, som i første omgang blev modtaget i en pavillion ved Hvinningdal Børnehave på Eidervej.
Efter indvielsen skal de også til Buskelundhøjen. nr. 93.

Udbygningen af området er gået stærkere end forventet. Allerede inden daginstitutionen "Buskelundhøjen" var bygget færdig, blev det derfor besluttet at udbygge med endnu 12 pladser til vuggestue og 22 til børnehave.

Skt.Hans bål 2007.

Skt.Hans aften 2007.

I år sørgede Grundejerforeningen for, at der blev arrangeret Skt. Hansbål på marken lidt nordøst for Højgaard.

Desværre nåede jeg ikke at se, om der blev sendt en heks af sted til Bloksbjerg for at komme af med al ufred og ondskab. 


Daginstitutionen den 17.maj 2007.

Silkeborg Kommunes ny daginstitution "Buskelundhøjen".

Billedet her er taget den 17. maj 2007. Byggeriet skrider fint fremad.
Seks dage senere - onsdag den 23. maj - blev der holdt rejsegilde.
Mon ikke Gustav og alle de andre børn kan tage herlighederne i brug den 1. oktober?


2006.


Den 25. juni 2003 vedtog Silkeborg Kommune lokalplanen for Buskelundhøjen. Den giver bl.a. mulighed for at opføre en nu børneinstitution.

I efteråret 2006 påbegyndtes byggeriet af daginstitutionen 'Buskelundhøjen' på adressen: Buskelundhøjen nr. 93.
Den kommer til at rumme 24 vuggestuepladser, 66 børnehavepladser og legestuefaciliteter til dagplejen.
Ny daginstitution på Buskelundhøjen. Foto 20. december 2006. Erik Thisted.
Billedet er taget den 20. december.


De første beboere i Arbejdernes Byggeforening flytter ind i deres nye boliger omkring 1. september 2006.

Arbejdernes Byggeforening. Buskelundhøjen. Set fra Nord.
Byggeriet set fra nord.


FDF-Balle's shelter Buskelundhøjen 99.

FDF-Balle bygger shelter 12. august 2006.
I et af Buskelundhøjens grønne områder er der afsat plads til spejderaktiviteter.
Efter sommerferien 2006 byggede væbnere fra FDF i Balle et shelter og en bålplads på grunden nr. 99.
Pladsen kalder FDF'erne "Højen". Væbnerne holder møder der.
Hjemmeside.- Grundejerforeningen Buskelund -

blev (så vidt jeg ved) etableret i foråret 2006.
Link til foreningens hjemmeside.
Link til adresselisten.


2005.Arbejdernes Byggeforening
påbegynder byggeriet af 21 familieboliger Buskelundhøjen 125 - 165 i efteråret 2005. Det bliver 9 3-rumsboliger og 12 4-rumsboliger. Nogle i 1 etage og nogle i 2 etager.  Hjemmeside.

Arbejdernes byggeforening. Buskelundhøjen. Set fra syd.
Byggeriet set fra syd.

 Siden er lavet af Erik Thisted med KompoZer.   Firefox 
© Erik Thisted
Top                                           WEB