Buskelundhøjen  og området der omkring.

Silkeborg Kommune
20 07 16  

Hvor ligger Buskelundhøjen?

Buskelundhøjen ligger i Balle Sogn på nordsiden af en bakke som ligger nord for Hvinningdal, vest for Balle, vest-nordvest i Silkeborg.  

Området er udstykninger fra fire gårde:
     - Højgård på toppen af bakken
     - Ulvedalgård  mod nord neden for bakken (øverst på kortet)
     - En gård mellem de to hed Korsgård. Her boede en slægt Rytter  gennem generationer 
     - samt Lundegård vest for Højgård.  

Korsgård eksisterer ikke mere.


Kortudsnit.Ved at sammenligne det ældre kortudsnit og satellitbilledet fra midt i 2004 kan du se hvor Buskelundhøjen ligger.

Øverst til højre ses vejkrydset hvor Østerbordingvej og Højmarksvej krydser hinanden. På billeder er der rundkørsel.
Tværs ned gennem kort og billede løber den tidligere Buskelundvej.

Højgaard og Ulvedalgård er markeret på kortet.
På satellitbilledet ses Højgaard i buen omtrent midt i billedet. Ulvedalgård ligger nordligere til højre for en lille sø.
Korsgård lå ved den klynge træer som er mellem gårdene.
Til venstre for Højgaard ses Lundegård.

Mellem gårdene ses på satellitbilledet det område som byggemodnes til Buskelundhøjen.

Vestre Højmarksvej er ved at blive etableret nord om Buskelundhøjen og sluttes til Eidervej nederst i venstre side lige under billedet. 

Satellitbillede.

Sattelitbilledet er et udsnit fra Århus Amts Arealinformation.
Der er mange spændende informationer, men det kræver en ret god forbindelse til Nettet.
 Lavet med Kompozer af Erik Thisted.  Firefox Top                                                       WEB