Buskelundhøjen  og området der omkring.

Silkeborg Kommune
20 07 16  

Hvad er Buskelundhøjen?

Hvor ligger Buskelundhøjen?

Luftfoto  
over Buskelundhøjen.

Forskelligt om området ved Buskelundhøjen.

Kalender.
Hvad der er sket?

Billeder. 
Forskellige.

Adresser og links til institutioner
og foreninger.

Forskelligt om området ved Buskelundhøjen.Et kortudsnit over området.
En vandtank forsyner vores bydel med brugsvand.
En antennemast rager op over området.
En fredet gravhøj er områdets højeste punkt.
H. C. Andersen har besøgt Hvinningdalhøjene.
Udsigt ind over Silkeborg.
Bydelens varmeforsyning.

I Balle Sogn vest for Balle og nord for Hvinningdal er en 95 m. høj bakke med en gravhøj på toppen.

Området blev tidligere kaldt Hvinningdalhøjene.  

Kortudsnit med lokaliteterne som omkranser Buskelundhøjen. Et kortudsnit med lokaliteterne som omkranser det nuværende Buskelundhøjen.

Nu er der ved siden af gravhøjen en vandtank og en antennemast.

Vandtanken er et reservoir som kan rumme 1500 m3.
Vandet pumpes op fra vandværket i Hvinningdal.

Gravhøj, Vandtank og Antenne ved Buskelundhøjen.

antennemasten sidder antenner til forskellige formål:
      Silkeborg Kommune:
           Kom-net, Brandvæsen, IT-sektionen, hjemmeplejen og rensningsanlægget.
       Desuden er der antenner til mobilsendeudstyr for Sonofon, Telia og TDC.
       Fra midt i november 2005 udstedes tilladelser til HI3G og 3G mobiltelefoni.
       Derefter regner man med at masten er fuldt udnyttet.


Den fredede gravhøj er den sidste af en række gravhøje der før i tiden lå i området.

Fra gravhøjen var tidligere en fantastisk udsigt over Langsø og Silkeborg by. 

Den har H. C. Andersen beskrevet efter han under et af sine besøg i Silkeborg var oppe på højen. 

 "derhen må man, op på Hvinningdals høje banker og der som fra et fugleperspektiv at samle i en sum det hele højland fra Himmelbjerget til Langsøen, hvor de røde tage af Silkeborg synes lagt imellem træernes toppe."
            (Fra: Folkekalender for Danmark, 1854)

Nu 150 år senere er udsigten en anden. 

Fra gravhøjen er udsigten mod øst dækket af træer, men omkring 100 meter nærmere byen kan man oven træer og huse se noget af Silkeborg Langsø, noget af byen og til højre Himmelbjerget i det fjerne. 

En virkelig flot udsigt en klar dag i eftermiddagssol. 
Fyrværkeri til f.eks. Nytår og Regatta ser også flot ud her fra.


Gravhøjen oven for Buskelundhøjen.
Udsigt over Langsø og Silkeborg fra gravhøjen i Hvinningdal.

Buskelundhøjens varmeforsyning første år.Buskelundhøjens varmeforsyning.

Det første års tid indtil midten af november 2005 forsynede en oliefyret keddel i det lille grønne skur hele Buskelundhøjen med varme. 

Skur og olietank står umiddelbart øst for Ulvedalskolen.

Buskelundhøjens varmeforsyning. Pumpehus.I løbet af efteråret 2005 etableres et pumpehus vest for Ulvedalskolen.
Det overtager varmeforsyningen fra midten af november.

 
 


   
 Lavet med Kompozer af Erik Thisted. Firefox © Erik Thisted  Top                                                WEB     
Valid XHTML 1.0 Transitional